<div id="news_detail"> <div id="hometext">&nbsp;</div> <div>Đơn vị chuy&ecirc;n ng&agrave;nh h&uacute;t bể phốt tại Khu c&ocirc;ng nghiệp Quang minh, Huyện M&ecirc; Linh uy t&iacute;n - chất lượng - gi&aacute; hợp l&yacute;.</div> <div>Nhiệm vụ th&ocirc;ng tắc cống h&uacute;t bể phốt cho c&aacute;c doanh nghiệp tại KCN Quang Minh của ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn được duy tr&igrave; bao năm qua tại nơi đ&acirc;y với kh&ocirc;ng một lời ch&ecirc; tr&aacute;ch về chất lượng cũng như gi&aacute; cả dịch vụ.</div> <div class="bodytext"><strong>Dịch vụ bơm&nbsp;<a href="../">h&uacute;t bể phốt tại KCN Quang Minh</a>&nbsp;uy t&iacute;n nhất. Với d&agrave;n xe &ocirc; t&ocirc; h&uacute;t hiện đại, chất lượng cao, đảm bảo thi c&ocirc;ng đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu v&agrave; tiến độ.</strong><br /><br />Dịch vụ <a href="../">th&ocirc;ng tắc cống tại khu c&ocirc;ng nghiệp quang minh</a>, h&uacute;t bể phốt gi&aacute; rẻ đ&atilde; c&oacute; mặt tại&nbsp;<strong>khu c&ocirc;ng nghiệp Quang Minh</strong>&nbsp;nhằm tư vấn, phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tại khu vực v&agrave; c&aacute;c vung l&acirc;n cận c&oacute; nhu cầu. Khi bồn cầu của bạn bị tắc nhẹ m&agrave; c&oacute; thể tự xử l&yacute; được bạn chỉ cần đổ bột th&ocirc;ng bồn cầu xuống r&ugrave;i chờ đợi trong khoảng thời gian 2h rồi xả nước, hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng dụng cụ thụt rửa bồn cầu.<br /><br />Nếu chưa giải quyết được bạn sẽ cần tới nh&acirc;n vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n gi&uacute;p bạn xử l&yacute; lu&ocirc;n cả đường cống tho&aacute;t nước nếu bị tắc nghẽn nghi&ecirc;m trọng. Để l&acirc;u sẽ g&acirc;y ra m&ugrave;i kh&oacute; chịu, nước chất thải kh&ocirc;ng được lưu th&ocirc;ng. Với định hướng trở th&agrave;nh địa chỉ tin cậy của mọi người, mọi gia đ&igrave;nh, cơ quan, x&iacute; nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y, khu đ&ocirc; thị, khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư sinh sống. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đề cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m việc l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, phục vụ 24/24, ti&ecirc;u ch&iacute; nhanh-sạch-gọn g&agrave;ng. H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận ngay c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ cũng như c&aacute;c phần qu&agrave; được d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;nh l&acirc;u năm của c&ocirc;ng ty. Rất cảm ơn mọi người đ&atilde; sử dụng dịch vụ.<br /><br />Với sự đa dạng về c&aacute;c dịch vụ vệ sinh m&ocirc;i trường của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại&nbsp;<strong>KCN Quang Minh</strong>&nbsp;như sau:<br /><br />+ Th&ocirc;ng tắc cống, đường ống, cống r&atilde;nh bị tắc cho hộ gia đ&igrave;nh, khu tập thể, trường học,... v&agrave; tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng gi&aacute; hợp l&yacute;<br />+&nbsp;<a id="h&uacute;t bể phốt, hut be phot" title="h&uacute;t bể phốt, hut be phot" href="../" type="h&uacute;t bể phốt, hut be phot" name="h&uacute;t bể phốt, hut be phot">H&uacute;t bể phốt M&ecirc; Linh</a>, nạo v&eacute;t hố ga, nước thải sinh hoạt, chất thải gia đ&igrave;nh.... bằng hệ thống xe h&uacute;t bể phốt đủ mọi c&ocirc;ng xuất từ nhỏ đến lớn t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch tham khảo gi&aacute; h&uacute;t tr&ecirc;n thị trường.</div> <div class="bodytext">&nbsp;</div> <div class="bodytext"><img src="../image/catalog/1_g3vwhb7a9iui08u2c0okvq-18122908440512.jpeg" alt="" width="800" height="533" /></div> <div class="bodytext"><br />+ Th&ocirc;ng tắc vệ sinh kh&ocirc;ng đục ph&aacute;, th&ocirc;ng tắc toilet bị tắc nghẹt ở bất k&igrave; t&igrave;nh trạng n&agrave;o, độ kh&oacute; n&agrave;o cũng c&oacute; thể giải quyết bằng hệ thống m&aacute;y m&oacute;c ti&ecirc;n tiến của ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />+ &nbsp;Th&ocirc;ng tắc đường tho&aacute;t s&agrave;n c&ocirc;ng nghệ cao kh&ocirc;ng đục ph&aacute; g&acirc;y mất mỹ quan v&agrave; thiếu kinh tế<br />+ &nbsp;Nhận sửa chữa v&agrave; lắp đặt c&aacute;c c&aacute;c thiết bị vệ sinh nhanh ch&oacute;ng tiện lợi<br />+ &nbsp;Th&ocirc;ng tắc bồn chậu rửa b&aacute;t hệ thống cống ngầm bằng m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng</div> <div class="bodytext">+ Nhận nạo v&eacute;t cống r&atilde;nh, hố ga tại Quang Minh, Huyện M&ecirc; Linh.</div> <div class="bodytext">+ Nhận cung cấp, vận chuyển, sản xuất b&aacute;n ống cống b&ecirc; t&ocirc;ng c&aacute;c loại, b&aacute;n ống bi b&ecirc; t&ocirc;ng l&agrave;m bể phốt</div> <div class="bodytext">+ Nhận sửa chữa, r&oacute;c tr&aacute;t ốp l&aacute;t nh&agrave; v&agrave; khu vệ sinh gi&aacute; hợp l&yacute;, thợ cẩn thận<br />&nbsp;<br />Với nhiều năm kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch một chất lượng dịch vụ lu&ocirc;n l&agrave; tốt nhất với gi&aacute; cả rẻ nhất, mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ <span style="font-size: 14pt; color: #ff0000; background-color: #00ff00;">hotline:&nbsp;0942596368</span>&nbsp; để được sử dụng dịch vụ h&agrave;ng đầu!<br /><br /> <div> <table style="width: 552px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><caption><strong>Bảng gi&aacute; h&uacute;t bể phốt &nbsp;tại khu c&ocirc;ng nghiệp Quang Minh</strong></caption> <tbody> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 0.8&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>&nbsp;400.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 1&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>&nbsp;500.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 2&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>650.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 3&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>800.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 4&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>1.000.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 5&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>1.200.000 VND/ 1 xe</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 146px;"><strong>Xe 6&nbsp;m3</strong></td> <td style="width: 400px;"><strong>1.400.000 VND 1 xe</strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></div> <div class="bodytext">&nbsp;</div> <div class="bodytext">&nbsp;</div> <div class="bodytext">Dịch vụ bơm h&uacute;t bể phốt của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đảm bảo sự cẩn thận v&agrave; nhiệt t&igrave;nh c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng việc.</div> <div class="bodytext">Li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số điện thoại;</div> <div class="bodytext">Hotline; 0942 59 6368 - Gặp Mr; Thắng</div> <div class="bodytext">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</div> </div>

Kết quả hình ảnh cho kcn quang minh

Nhiệm vụ thông tắc cống hút bể phốt cho các doanh nghiệp tại KCN Quang Minh của chúng tôi vẫn được duy trì bao năm qua tại nơi đây với không một lời chê trách về chất lượng cũng như giá cả dịch vụ.
Chân thành cảm ơn quý khách !Dịch vụ hút bể phốt tại KCN Quang Minh uy tín nhất.

Dịch vụ thông tắc cống, hút bể phốt, nạo vét cống giá rẻ đã có mặt tại khu công nghiệp Quang Minh nhằm tư vấn, phục vụ quý khách hàng tại khu vực và các vung lân cận có nhu cầu. Khi bồn cầu của bạn bị tắc nhẹ mà có thể tự xử lý được bạn chỉ cần đổ bột thông bồn cầu xuống rùi chờ đợi trong khoảng thời gian 2h rồi xả nước, hoặc có thể dùng dụng cụ thụt rửa bồn cầu.

Nếu chưa giải quyết được bạn sẽ cần tới nhân viên của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn giúp bạn xử lý luôn cả đường cống thoát nước nếu bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Để lâu sẽ gây ra mùi khó chịu, nước chất thải không được lưu thông. Với định hướng trở thành địa chỉ tin cậy của mọi người, mọi gia đình, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, khu đô thị, khu đông dân cư sinh sống. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm làm việc lên hàng đầu, phục vụ 24/24h, tiêu chí nhanh-sạch-gọn gàng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận ngay các gói dịch vụ cũng như các phần quà được dành giêng cho khách hành lâu năm của công ty. Rất cảm ơn mọi người đã sử dụng dịch vụ.

Với sự đa dạng về các dịch vụ vệ sinh môi trường của chúng tôi tại KCN Quang Minh như sau:

+ Thông tắc cống, đường ống, cống rãnh bị tắc cho hộ gia đình, khu tập thể, trường học.... và tất cả khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng giá hợp lý
Hút bể phốt tại quang minh, hố ga, chất thải công nghiệp, chất thải gia đình.... bằng hệ thống xe hút bể phốt đủ mọi công xuất từ nhỏ đến lớn tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách tham khảo.
+ Thông tắc vệ sinh không đục phá, thông tắc toilet bị tắc nghẹt ở bất kì tình trạng nào, độ khó nào cũng có thể giải quyết bằng hệ thống máy móc tiên tiến của chúng tôi
+  Thông tắc đường thoát sàn công nghệ cao không đục phá gây mất mỹ quan và thiếu kinh tế
+  Nhận sửa chữa và lắp đặt các các thiết bị vệ sinh nhanh chóng tiện lợi
+  Thông tắc bồn chậu rửa bát hệ thống cống ngầm bằng máy chuyên dụng
+ bán và lắp đặt ống bi bể phốt tại mê linh
+ Sửa chữa nhà vệ sinh tại quang minh
 
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác vệ sinh môi trường đô thị, chúng tôi luôn mang đến cho quý khách một chất lượng dịch vụ luôn là tốt nhất với giá cả rẻ nhất, mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0942 59 6368  để được sử dụng dịch vụ hàng đầu!

 
4:43
 

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!